Privacy Statement

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u Savaco NV – met hoofdzetel in beneluxpark 19, 8500 Kortrijk en ondernemingsnummer BE 0442.901.901
(hierna Savaco genoemd) – toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar info@savaco.com

Savaco kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan Savaco hiervoor ook beroep doen op derde partijen.
Savaco blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan Savaco uw naam, mailadres en interesses ook delen met Hewlett-Packard Belgium BVBA met hoofdzetel gevestigd te Hermeslaan 1A, Building A, Diegem, waarmee Savaco een partnerovereenkomst heeft.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot info@savaco.com of bij de toezichthoudende overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://www.savaco.com/nl/privacybeleid

Privacy Statement